PN-ISO 2943:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Napędy i sterowania hydrauliczne -- Przegrody filtracyjne -- Sprawdzanie odporności materiału na działanie cieczy roboczej

Zakres

Określono metodę sprawdzania odporności materiału przegrody filtracyjnej na działanie cieczy roboczej właściwej dla danego układu hydraulicznego. Podano wymagania dotyczące: aparatury, sposobu przeprowadzenia badań i oceny ich wyniku, rejestrowania informacji i stwierdzania zgodności

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2943:2002 - wersja polska
Tytuł Napędy i sterowania hydrauliczne -- Przegrody filtracyjne -- Sprawdzanie odporności materiału na działanie cieczy roboczej
Data publikacji 18-02-2002
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
Wprowadza ISO 2943:1998 [IDT]
Zastępuje PN-M-73351:1978 - wersja polska
ICS 23.100.60