PN-M-55651:1994 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Warunki odbioru tokarek kłowych -- Badanie dokładności

Zakres

Określono badania dokładności geometrycznej oraz badania pracy tokarek kłowych i ustalono odpowiadające im odchyłki dopuszczalne. Ujęto tylko sprawdzanie dokładności obrabiarki

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-55651:1994 - wersja polska
Tytuł Warunki odbioru tokarek kłowych -- Badanie dokładności
Data publikacji 14-10-1994
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 206, Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
Wprowadza ISO 1708:1989 [IDT]
Zastępuje PN-M-55653:1961 - wersja polska, PN-M-55652:1961 - wersja polska, PN-M-55651:1967 - wersja polska
ICS 25.080.10