PN-M-55667-2:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Warunki odbioru frezarek wspornikowych -- Badanie dokładności

Zakres

Określono badania dokładności geometrycznej oraz badania pracy frezarek ze stołem o zmiennej wysokości i ustalono odpowiadające im odchyłki dopuszczalne. Ujęto tylko sprawdzanie dokładności obrabiarki. Nie uwzględniono badań ruchowych obrabiarki (drgań, poziomu hałasu, sztywności itp.) ani jej charakterystyki (prędkości, posuwu itp.), które powinny być sprawdzone przed badaniami dokładności. Określono uzupełniające badania dokładności geometrycznej frezarek uniwersalnych ze stołem o zmiennej wysokości, z wrzecionem poziomym, dotyczące obrabiarek ogólnego przeznaczenia i normalnej dokładności. Określono wymagania badań i odchyłki dopuszczalne

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-M-55667-2:1994 - wersja polska
Tytuł Warunki odbioru frezarek wspornikowych -- Badanie dokładności
Data publikacji 14-10-1994
Data wycofania 12-07-2007
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 206, Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego
Zastępuje PN-M-55669:1957 - wersja polska, PN-M-55667:1958 - wersja polska
ICS 25.080.20