PN-M-51002:1978 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1866:2001 - wersja polska, PN-M-51079-01:1992 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Sprzęt gaśniczy -- Znakowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-51002:1978 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Sprzęt gaśniczy -- Znakowanie
Data publikacji 21-10-1978
Data wycofania 16-07-2001
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51002:1975 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-M-51079-01:1992 - wersja polska, PN-EN 1866:2001 - wersja polska