PN-EN 1866:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1866:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Gaśnice przewoźne

Zakres

Podano cechy, wielkości znamionowe i podział gaśnic przewoźnych oraz stosowane metody badań. Normą objęto gaśnice przewoźne wodne i proszkowe, o masie całkowitej większej niż 20 kg. Ustalono 13 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1866:2001 - wersja polska
Tytuł Gaśnice przewoźne
Data publikacji 16-07-2001
Data wycofania 15-06-2006
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1866:1998 [IDT]
Zastępuje PN-M-51060:1977 - wersja polska, PN-M-51002:1978 - wersja polska, PN-M-51073:1974 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 1866:2006 - wersja angielska, PN-EN 1866:2006 - wersja niemiecka