Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Dźwignice -- Grupy natężenia pracy dźwignic i ich mechanizmów

Zakres

Ustalono grupy natężenia pracy dźwignic wg PN-78/M-45000 oraz mechanizmów tych dźwignic. Norma nie dotyczy dźwignic instalownych na jednostkach pływających, dotyczy jednak dźwignic na dokach pływających. Postanowienia normy mają zastosowanie przy określaniu warunków dostawy, badań i odbioru oraz w projektowaniu dźwignic i ich mechanizmów. Podano określenia 8 pojęć specjalistycznych oraz zamieszczono przykłady zaszeregowania żurawi, suwnic i mechanizmów do odpowiednich grup natężenia pracy

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-06503:1991 - wersja polska
Tytuł Dźwignice -- Grupy natężenia pracy dźwignic i ich mechanizmów
Data publikacji 10-06-1991
Data wycofania 20-12-2001
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza ISO 4301-1:1986 [EQV], ISO 4301-2:1985 [IDT], ISO 4301-4:1989 [IDT]
Zastępuje PN-M-06504:1979 - wersja polska, PN-M-06503:1979 - wersja polska
ICS 53.020.01, 53.020.20
Zastąpiona przez PN-ISO 4301-1:1998 - wersja polska, PN-ISO 4301-3:1998 - wersja polska, PN-ISO 4301-4:1998 - wersja polska, PN-ISO 4301-5:1998 - wersja polska, PN-ISO 4301-2:1998 - wersja polska