PN-K-89000:1997 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Sieć trakcyjna kolejowa -- Osprzęt -- Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym

Zakres

Przedstawiono pięć tablic przeznaczonych do ostrzegania o grożącym niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym z sieci trakcyjnej, stosowanych na liniach zelektryfikowanych. Określono barwy, sposób rozmieszczenia, materiały, rodzaje i typy tablic

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-K-89000:1997 - wersja polska
Tytuł Sieć trakcyjna kolejowa -- Osprzęt -- Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym
Data publikacji 18-09-1997
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
ICS 13.260, 29.280