PN-Z-08205:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 574:1999 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona pracy -- Urządzenia ochronne oburęczne do maszyn i urządzeń produkcyjnych -- Ogólne wymagania

Zakres

Podano wymagania ogólne dotyczące urządzeń ochronnych oburęcznych stosowanych w celu ochrony człowieka przed zagrożeniami urazowymi. Podano zasady ochrony urządzeniami oburęcznymi. Opisano m.in wymagania dotyczące bezpiecznej odległości, elementów sterowniczych, konstrukcji urządzenia ochronnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-08205:1988 - wersja polska
Tytuł Ochrona pracy -- Urządzenia ochronne oburęczne do maszyn i urządzeń produkcyjnych -- Ogólne wymagania
Data publikacji 29-02-1988
Data wycofania 30-12-1999
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
ICS 13.110
Zastąpiona przez PN-EN 574:1999 - wersja polska