PN-EN 574:1999 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 574+A1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Oburęczne urządzenia sterujące -- Aspekty funkcjonalne -- Zasady projektowania

Zakres

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do oburęcznych urządzeń sterujących i ich jednostek logicznych. Opisano główne charakterystyki oburęcznych urządzeń sterujących decydujące o zachowaniu bezpieczeństwa oraz ustalono kombinacje funkcjonalnych charakterystyk w odniesieniu do trzech typów urządzeń. Podano wymagania i zalecenia dotyczące projektowania i doboru oburęcznych urządzeń sterujących z uwzględnieniem ich ceny, zabezpieczenia przed ich "obchodzeniem" i zapobiegania defektom. Sformułowano także wymagania i wskazówki do projektowania oburęcznych urządzeń sterujących zawierających programowalny system elektroniczny

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 574:1999 - wersja polska
Tytuł Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Oburęczne urządzenia sterujące -- Aspekty funkcjonalne -- Zasady projektowania
Data publikacji 30-12-1999
Data wycofania 27-11-2008
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN 574:1996 [IDT]
Zastępuje PN-Z-08205:1988 - wersja polska
ICS 13.110
Zastąpiona przez PN-EN 574+A1:2008 - wersja angielska