PN-ISO/IEC ISP 10609-7:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Technika informatyczna -- Międzynarodowe znormalizowane profile TB, TC, TD i TE -- Połączeniowa usługa transportowa oparta na połączeniowej usłudze sieciowej -- Definicja profili TD1111/TD1121

Zakres

Zdefiniowano profile TD1111/TD1121, które są profilami grupy TD, wykorzystującej protokół transportowy klasy 0 i 2. Określono zestaw norm OSI, które wspólnie dostarczają połączeniowej usługi transportowej wykorzystującej połączeniową usługę sieciową. Profile te dotyczą systemów końcowych dostarczających usługę transportową i związanych z działaniem w środowisku Współdziałania Systemów Otwartych. Podano funkcje, które są wymagane od wspierającego stosu protokołów komunikacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC ISP 10609-7:2001 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Międzynarodowe znormalizowane profile TB, TC, TD i TE -- Połączeniowa usługa transportowa oparta na połączeniowej usłudze sieciowej -- Definicja profili TD1111/TD1121
Data publikacji 27-03-2001
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC ISP 10609-7:1992 [IDT], EN ISP 10609-7:1996 [IDT]
ICS 35.100.05