PN-ISO/IEC ISP 10609-6:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Technika informatyczna -- Międzynarodowe znormalizowane profile TB, TC, TD i TE -- Połączeniowa usługa transportowa oparta na połączeniowej usłudze sieciowej -- Definicja profili TC1111/TC1121

Zakres

Zdefiniowano profile TC1111/TC1121, które są profilami grupy TC, wykorzystującej protokół transportowy klasy 0. Określono zestaw norm OSI, które wspólnie dostarczają połączeniowej usługi transportowej wykorzystującej połączeniową usługę sieciową. Profile te dotyczą systemów końcowych dostarczających usługę transportową i związanych z działaniem w środowisku Współdziałania Systemów Otwartych. Podano funkcje, które są wymagane od wspierającego stosu protokołów komunikacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC ISP 10609-6:2001 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Międzynarodowe znormalizowane profile TB, TC, TD i TE -- Połączeniowa usługa transportowa oparta na połączeniowej usłudze sieciowej -- Definicja profili TC1111/TC1121
Data publikacji 15-03-2001
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC ISP 10609-6:1992 [IDT], EN ISP 10609-6:1996 [IDT]
ICS 35.100.05