PN-ISO/IEC 9834-3:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO/IEC 9834-3:2012 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Procedury działania organów rejestracji OSI: Rejestracja wartości elementów składowych drzewa nazw hierarchicznych rejestracji do wspólnego wykorzystania przez ISO i ITU-T

Zakres

Określono procedury działania Międzynarodowego organu rejestracji przydzielającego wartości elementom składowym drzewa nazw RH do wspólnego wykorzystania przez ISO i ITU-T

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 9834-3:2005 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Procedury działania organów rejestracji OSI: Rejestracja wartości elementów składowych drzewa nazw hierarchicznych rejestracji do wspólnego wykorzystania przez ISO i ITU-T
Data publikacji 20-04-2005
Data wycofania 29-06-2012
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 9834-3:1998 [IDT]
ICS 35.100.01
Zastąpiona przez PN-ISO/IEC 9834-3:2012 - wersja polska