PN-ISO/IEC 9834-3:2012 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Procedury działania organów rejestracji OSI: Rejestracja gałęzi identyfikatorów obiektów poniżej najwyższej gałęzi administrowanej wspólnie przez ISO i ITU-T

Zakres

W niniejszym Zaleceniu | Normie Międzynarodowej określono procedury dodawania i modyfikacji zapisów w "Rejestrze gałęzi poniżej najwyższej gałęzi z podstawowym identyfikatorem całkowitoliczbowym 2" oraz publikacji takich zapisów

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 9834-3:2012 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Procedury działania organów rejestracji OSI: Rejestracja gałęzi identyfikatorów obiektów poniżej najwyższej gałęzi administrowanej wspólnie przez ISO i ITU-T
Data publikacji 29-06-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 9834-3:2008 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 9834-3:2005 - wersja polska
ICS 35.100.01