PN-ISO/IEC ISP 10608-4:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Technika informatyczna -- Międzynarodowy znormalizowany profil TAnnnn -- Połączeniowa usługa transportowa oparta na bezpołączeniowej usłudze sieciowej -- Definicja profilu TA53, działanie na podsieci Token Ring LAN

Zakres

Uwzględniono systemy końcowe lub systemy przekaźnikowe, działające na podsieciach Token Ring LAN i związane ze środowiskiem współdziałania systemów otwartych. W normie podano powiązania z normami OSI oraz określono wymagania dotyczące profilu TA53, gdy system końcowy lub system przekaźnikowy jest przyłączony do sieci Token Ring LAN, z której może być dostępna znormalizowana, bezpołączeniowa usługa sieciowa

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC ISP 10608-4:2001 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Międzynarodowy znormalizowany profil TAnnnn -- Połączeniowa usługa transportowa oparta na bezpołączeniowej usłudze sieciowej -- Definicja profilu TA53, działanie na podsieci Token Ring LAN
Data publikacji 11-09-2001
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC ISP 10608-4:1994 [IDT], EN ISP 10608-4:1996 [IDT]
ICS 35.100.05