PN-ISO/IEC ISP 10613-4:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Technika informatyczna -- Międzynarodowy znormalizowany profil RA -- Przekaźnikowa usługa sieciowa bezpołączeniowa -- Wymagania zależne od podsieci LAN FDDI, zależne od medium LAN

Zakres

Określono zestaw norm podstawowych OSI, które wspólnie zapewniają sieciową funkcję przekaźnikową dla usługi sieciowej bezpołączeniowej. W niniejszym arkuszu określono wymagania, które dotyczą zależnego medium i są stosowane w odniesieniu do jednostki współpracującej dołączonej do podsieci LAN FDDI, w przypadku której wykorzystuje się normę ISO/IEC dotyczącą podsieci LAN

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC ISP 10613-4:2001 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Międzynarodowy znormalizowany profil RA -- Przekaźnikowa usługa sieciowa bezpołączeniowa -- Wymagania zależne od podsieci LAN FDDI, zależne od medium LAN
Data publikacji 16-07-2001
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC ISP 10613-4:1995 [IDT], EN ISP 10613-4:1996 [IDT]
ICS 35.100.05