PN-ISO/IEC ISP 10608-6:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Technika informatyczna -- Międzynarodowy znormalizowany profil TAnnnn -- Połączeniowa usługa transportowa oparta na bezpołączeniowej usłudze sieciowej -- Definicja profilu TA54, działanie na podsieci FDDI LAN

Zakres

Uwzględniono systemy końcowe lub systemy przekaźnikowe, działające na podsieciach FDDI LAN i związane ze środowiskiem współdziałania systemów otwartych. W normie podano powiązania z normami OSI, oraz określono wymagania dotyczące profilu TA54, gdy system końcowy lub system przekaźnikowy jest przyłączony do podsieci FDDI LAN, z której może być dostępna znormalizowana, bezpołączeniowa usługa sieciowa

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC ISP 10608-6:2001 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Międzynarodowy znormalizowany profil TAnnnn -- Połączeniowa usługa transportowa oparta na bezpołączeniowej usłudze sieciowej -- Definicja profilu TA54, działanie na podsieci FDDI LAN
Data publikacji 06-11-2001
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC ISP 10608-6:1995 [IDT], EN ISP 10608-6:1996 [IDT]
ICS 35.100.05