PN-ISO/IEC ISP 10607-4:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Technika informatyczna -- Międzynarodowe znormalizowane profile AFTnn -- Transfer plików, dostęp i zarządzanie -- Część 4: AFT12 - Usługa pozycyjnego transferu pliku (płaskiego)

Zakres

Określono opcje implementacyjne dotyczące transferu plików między pamięciami plików dwóch systemów końcowych, z wykorzystaniem połączeniowych usług transportowych w celu zapewnienia wzajemnego połączenia. Jeden z systemów końcowych występuje w roli inicjatora żądającego dostępu do plików, drugi system końcowy występuje w roli respondenta zapewniającego dostęp do pliku w wirtualnej pamięci plików. Zamieszczono definicje 6 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC ISP 10607-4:2002 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Międzynarodowe znormalizowane profile AFTnn -- Transfer plików, dostęp i zarządzanie -- Część 4: AFT12 - Usługa pozycyjnego transferu pliku (płaskiego)
Data publikacji 10-01-2002
Data wycofania 03-09-2018
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC ISP 10607-4:1995 [IDT], EN ISP 10607-4:1996 [IDT]
ICS 35.100.05