PN-ISO/IEC 9834-4:2006 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Procedury działania organów rejestracji OSI -- Część 4: Rejestr profili VTE

Zakres

Określono zawartość wpisów do rejestru zawierającego informację o profilach VTE oraz przydzielanie nazw identyfikatora obiektu typu ASN.1 definicjom profili VTE. Profile VTE w tym rejestrze określone są dla wykorzystania z implementacjami protokołów VT ubiegających się o zgodność z normą ISO 9041-1

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 9834-4:2006 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Procedury działania organów rejestracji OSI -- Część 4: Rejestr profili VTE
Data publikacji 26-01-2006
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 9834-4:1991 [IDT]
ICS 35.100.01