PN-ISO/IEC 7816-9:2009 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty stykowe -- Część 9: Polecenia dotyczące zarządzania kartą

Zakres

Określono polecenia przeznaczone do zarządzania kartą i plikiem niezależne od dziedziny zastosowań. Polecenia te obejmują cały cykl życia karty i dlatego niektóre z nich mogą być wykorzystywane przed wydaniem karty posiadaczowi lub po wygaśnięciu terminu ważności karty

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 7816-9:2009 - wersja polska
Tytuł Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty stykowe -- Część 9: Polecenia dotyczące zarządzania kartą
Data publikacji 18-05-2009
Data wycofania 12-10-2021
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 7816-9:2004 [IDT]
ICS 35.240.15