PN-ISO/IEC 7816-6:2006 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty stykowe -- Część 6: Elementy danych wymieniane z otoczeniem, niezależne od dziedziny zastosowań

Zakres

Wyspecyfikowano elementy danych wykorzystywane w wymianie danych obejmującej elektroniczne karty identyfikacyjne. Opisano układ każdego elementu danych z punktu widzenia wymiany informacji między urządzeniem interfejsowym a kartą

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO/IEC 7816-6:2006/AC1:2007P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 7816-6:2006 - wersja polska
Tytuł Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty stykowe -- Część 6: Elementy danych wymieniane z otoczeniem, niezależne od dziedziny zastosowań
Data publikacji 09-11-2006
Data wycofania 18-10-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 7816-6:2004 [IDT]
ICS 35.240.15
Elementy dodatkowe PN-ISO/IEC 7816-6:2006/AC1:2007P