PN-ISO/IEC 7816-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Karty identyfikacyjne -- Karty elektroniczne -- Część 2: Karty stykowe -- Wymiary i rozmieszczenie styków

Zakres

Określono wymiary, położenie oraz przyporządkowanie każdego ze styków układu elektronicznego karty typu ID-1

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 7816-2:2010 - wersja polska
Tytuł Karty identyfikacyjne -- Karty elektroniczne -- Część 2: Karty stykowe -- Wymiary i rozmieszczenie styków
Data publikacji 06-05-2010
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza ISO/IEC 7816-2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 7816-2:2007 - wersja polska
ICS 35.240.15