PN-ISO/IEC 13818-2:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN
Technika informatyczna -- Ogólne zasady kodowania obrazów ruchomych i towarzyszącej im informacji dźwiękowej -- Część 2: Obraz

Zakres

Określono kodowaną reprezentację informacji obrazowej oraz sposób jej dekodowania z przeznaczeniem dla cyfrowych nośników danych i cyfrowej komunikacji wizyjnej. Repezentacja ta umożliwia transmisję o stałej prędkości bitowej, transmisję o zmiennej prędkości bitowej, dostęp swobodny, zmiany kanałów, dekodowanie strumieni skalowalnych, edycję strumieni, równie dobrze jak funkcje specjalne: szybkie odtwarzanie w przód, szybkie odtwarzanie wstecz, spowolnienie ruchu, pauzę i obrazy statyczne. Zamieszczono 140 definicji terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 13818-2:2002 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Ogólne zasady kodowania obrazów ruchomych i towarzyszącej im informacji dźwiękowej -- Część 2: Obraz
Data publikacji 03-12-2002
Data wycofania 06-09-2018
Liczba stron 253
Grupa cenowa XF
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 288, Multimediów
Wprowadza ISO/IEC 13818-2:2000 [IDT]
ICS 35.040.40