PN-ISO 925:2002 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości węgla węglanowego -- Metoda wagowa

Zakres

Podano metodę wagową stosowaną do oznaczania zawartości węgla w węglanach związanych z paliwami stałymi. Opisano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, przygotowanie próbki do badań, procedurę, przedstawianie wyników, dokładność metody oraz protokół badań. W załączniku informacyjnym podano sposób wyznaczania współczynników zastosowanych do obliczeń

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 925:2002 - wersja polska
Tytuł Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości węgla węglanowego -- Metoda wagowa
Data publikacji 31-12-2002
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 220, Naturalnych Paliw Stałych
Wprowadza ISO 925:1997 [IDT]
ICS 75.160.10