PN-ISO 9001:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9001:2001 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Systemy jakości -- Model zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie

Zakres

Ustalono wymagania dotyczące systemu jakości w przypadku, gdy wymaga się od dostawcy wykazania zdolności do projektowania i dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami. Ustalone wymagania odnoszą się głównie do usatysfakcjonowania klienta przez zapobieganie niezgodnościom na wszystkich etapach od projektowania po serwis. Norma jest stosowana w sytuacjach, gdy wymagane jest projektowanie, zaś wymagania dotyczące wyrobu wyrażone są głównie za pomocą jego cech użytkowych lub też istnieje konieczność ustalenia tych wymagań oraz gdy zaufanie do zgodności wyrobu z wymaganiami można uzyskać za pomocą wykazania przez dostawcę zdolności do projektowania, prowadzenia prac rozwojowych, produkowania, instalowania i serwisu

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9001:1996 - wersja polska
Tytuł Systemy jakości -- Model zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie
Data publikacji 05-03-1996
Data wycofania 11-09-2001
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 9001:1994 [IDT], EN ISO 9001:1994 [IDT], EN ISO 9001:1994/AC:1997 [IDT]
Zastępuje PN-EN 29001:1993 - wersja polska
ICS 03.120.10, 03.100.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9001:2001 - wersja polska