PN-ISO 8858-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Węgiel kamienny -- Badanie flotacji pianowej -- Część 1: Procedura laboratoryjna

Zakres

Opisano laboratoryjną procedurę badania flotacji pianowej drobnoziarnistego węgla, tj. węgla o wymiarach ziaren mniejszych niż 0,5 mm. Podano sposoby oceny ogólnych charakterystyk flotacyjnych węgla w określonych znormalizowanych warunkach

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 8858-1:2006 - wersja polska
Tytuł Węgiel kamienny -- Badanie flotacji pianowej -- Część 1: Procedura laboratoryjna
Data publikacji 28-04-2006
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 226, Mechanicznej Przeróbki Węgli
Wprowadza ISO 8858-1:1990 [IDT]
ICS 73.040