PN-ISO 6431:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Napędy i sterowania pneumatyczne -- Siłowniki z jednostronnym tłoczyskiem do 1000 kPa (10 bar) z mocowaniem rozłącznym, średnice od 32 mm do 320 mm -- Wymiary montażowe

Zakres

Określono szeregi metryczne wymiarów montażowych (wymiarów głównych, skoków nominalnych i odchyłek wymiarów, wielkości średnic, wymiarów charakterystycznych tłoka i tłoczyska), wymaganych w celu uzyskania zamienności siłowników pneumatycznych powszechnego stosowania, na maksymalne ciśnienie pracy do 1000 kPa (10 bar) - Norma dotyczy siłowników pneumatycznych z mocowaniem rozłącznym

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6431:1996 - wersja polska
Tytuł Napędy i sterowania pneumatyczne -- Siłowniki z jednostronnym tłoczyskiem do 1000 kPa (10 bar) z mocowaniem rozłącznym, średnice od 32 mm do 320 mm -- Wymiary montażowe
Data publikacji 05-02-1996
Data wycofania 30-08-2011
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 208, Napędów i Sterowań Pneumatycznych
Wprowadza ISO 6431:1992 [IDT]
Zastępuje PN-M-73771:1985 - wersja polska
ICS 23.100.20