PN-ISO 6382:2000 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ogólna metoda oznaczania zawartości krzemu -- Metoda spektrofotometryczna z redukcją molibdenokrzemianu

Zakres

Podano ogólną metodę oznaczania krzemu przez pomiar spektrofotometryczny zredukowanego molibdenokrzemianu. Opisano technikę oznaczania zawartości krzemu w roztworze metodą depolimeryzacji spolimeryzowanej krzemionki działaniem fluorkiem sodu w obecności kwasu chlorowodorowego. Metodę stosuje się do oznaczania ilości krzemu, wyrażonego jako SiO2, w zakresie od 2 mikro g do 200 mikro g w porcji roztworu badanego pobranej do oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6382:2000 - wersja polska
Tytuł Ogólna metoda oznaczania zawartości krzemu -- Metoda spektrofotometryczna z redukcją molibdenokrzemianu
Data publikacji 04-10-2000
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza ISO 6382:1981 [IDT]
ICS 71.040.40