PN-ISO 5627:1998 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Papier i tektura -- Oznaczanie gładkości (metoda Bekka)

Zakres

Podano metodę pomiaru gładkości papieru i tektury nazwaną metodą Bekka, szczególnie zalecaną dla gładkich papierów i tektur. Jednak w przypadku bardzo gładkich papierów czasy pomiarów mogą być nadmiernie długie. Nie zaleca się stosowania tej metody do badania materiałów o grubości większej niż 0,5 mm oraz dla papierów i tektur o bardzo wysokiej przenikalności, ponieważ ilość powietrza przepływająca przez badaną próbkę może mieć wpływ na wynik. Nie zaleca się stosować tej metody do badań papieru gazetowego; nie jest odpowiednia dla szortskich papierów i tektur

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 5627:1998/AC1:2018-04P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5627:1998 - wersja polska
Tytuł Papier i tektura -- Oznaczanie gładkości (metoda Bekka)
Data publikacji 23-07-1998
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza ISO 5627:1995 [IDT]
Zastępuje PN-P-50167:1986 - wersja polska
ICS 85.060
Elementy dodatkowe PN-ISO 5627:1998/AC1:2018-04P