PN-ISO 4359:2007 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Pomiary przepływu cieczy w korytach otwartych -- Koryta pomiarowe prostokątne, trapezowe i U-kształtne

Zakres

Określono pomiary przepływu w rzekach i kanałach sztucznych, w warunkach przepływu ustalonego lub wolno zmiennego, z zastosowaniem określonych typów koryt pomiarowych z falą stojącą (lub z głębokością krytyczną). Skonstruowano wiele różnorodnych koryt pomiarowych, lecz uwzględniono tylko te, które uzyskały ogólną akceptację w oparciu o odpowiednie badania i pomiary terenowe, i które z tego względu nie wymagają kalibracji in-situ. Zalecane są następujące trzy typy koryt pomiarowych, obejmujących szeroki zakres zastosowań: a) Z gardzielą prostokątną (patrz Rysunek 1). b) Z gardzielą trapezową (patrz Rysunek 4). c) U-kształtne, tj. z zaokrąglonym dnem (patrz Rysunek 5)

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4359:2007 - wersja polska
Tytuł Pomiary przepływu cieczy w korytach otwartych -- Koryta pomiarowe prostokątne, trapezowe i U-kształtne
Data publikacji 14-06-2007
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 199, Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
Wprowadza ISO 4359:1983 [IDT], ISO 4359:1983/Cor 1:1999 [IDT]
ICS 17.120.20