PN-ISO 1100-2:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Część 2: Określanie krzywej natężenia przepływu

Zakres

Omówiono metody określania krzywej natężenia przepływu dla stacji pomiarowej. Do wyznaczenia krzywej natężenia przepływu z wymaganą dokładnością konieczna jest odpowiednia ilość wyników pomiarów natężenia przepływu, uzupełnionych korespondującymi pomiarami stanu wody. Rozważane są warunki w korytach stabilnych i niestabilnych, włącznie z krótkim opisem wpływu lodu na krzywą natężenia przepływu i histerezę. Nie opisano szczegółowo metod określania natężenia przepływu dla stacji z dwoma wodowskazami, dla stacji pomiaru prędkości metodą ultradźwiękową i elektromagnetyczną oraz innych złożonych wzorcowań

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1100-2:2002 - wersja polska
Tytuł Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Część 2: Określanie krzywej natężenia przepływu
Data publikacji 16-12-2002
Data wycofania 30-03-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 199, Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
Wprowadza ISO 1100-2:1998 [IDT]
ICS 01.040.17, 17.120.20