PN-ISO 377-2:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 14284:1998 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Pobieranie i przygotowanie próbek i odcinków próbnych z wyrobów stalowych -- Próbki do oznaczania składu chemicznego

Zakres

W niniejszej części ISO 377 określono wszystkie czynności dotyczące pobierania z danego wyrobu próbek przeznaczonych do oznaczania składu chemicznego. Wyklucza się oznaczanie wodoru.Próbki te są przeznaczone do badań przeprowadzanych, jeśli nie uzgodniono inaczej przy zamawianiu, według metod podanych w normie przedmiotowej dla danego wyrobu, a w przypadku braku takiej normy — według normy na badania. W celu porównania z wymaganiami, próbka reprezentuje średni skład chemiczny.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 377-2:1993 - wersja polska
Tytuł Pobieranie i przygotowanie próbek i odcinków próbnych z wyrobów stalowych -- Próbki do oznaczania składu chemicznego
Data publikacji 16-12-1993
Data wycofania 11-08-1998
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza ISO 377-2:1989 [IDT]
Zastępuje PN-H-04006:1981 - wersja polska
ICS 91.140.10, 77.040.10, 77.040.30
Zastąpiona przez PN-ISO 14284:1998 - wersja polska