PN-ISO 3301:1994 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Statystyczna interpretacja danych -- Porównywanie dwóch wartości średnich w przypadku obserwacji parami

Zakres

Opisano metodę porównywania wartości średniej w populacji różnic z zerem lub dowolną inną zadaną wartością. Metoda może być stosowana w celu ustalenia różnicy między dwoma zabiegami, przy czym "zabieg" powinien być rozumiany w szerokim znaczeniu np. jako metoda badania, przyrząd pomiarowy lub laboratorium. Metoda może być poprawnie stosowana pod warunkiem, że ciąg różnic jest ciągiem niezależnych jednostek obserwacji losowych i rozkład różnic jest rozkładem normalnym lub w przybliżeniu normalnym. Jeżeli rozkład różnic odbiega od rozkładu normalnego, to metoda pozostaje poprawna pod warunkiem, że liczność próbki jest dostatecznie duża (100 lub więcej)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 3301:1994 - wersja polska
Tytuł Statystyczna interpretacja danych -- Porównywanie dwóch wartości średnich w przypadku obserwacji parami
Data publikacji 22-12-1994
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 3301:1975 [IDT]
ICS 03.120.30