PN-ISO 3114:1998 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Rury z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody pitnej -- Metoda badania ekstrakcji ołowiu i cyny

Zakres

Określono metodę oznaczania ekstrakcji stabilizatorów z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-u) w celu sprawdzenia czy wyekstrahowane ilości nie przekraczają dopuszczalnego poziomu wymagań. Próbki rur są przemywane wodą w określonym czasie, a następnie poddawane trzykrotnej ekstrakcji zakwaszoną wodą destylowaną. Oznacza się ilość wyekstrahowanych stabilizatorów (soli ołowiu lub organicznych pochodnych cyny). Nie określono metod analitycznych dla ich oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 3114:1998 - wersja polska
Tytuł Rury z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody pitnej -- Metoda badania ekstrakcji ołowiu i cyny
Data publikacji 07-09-1998
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza ISO 3114:1977 [IDT]
ICS 23.040.20, 91.140.60, 93.025