PN-ISO 2878:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Guma i kauczuk termoplastyczny -- Wyroby antystatyczne i przewodzące -- Określanie rezystancji

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę określania rezystancji wyrobów antystatycznych i przewodzących wyprodukowanych całkowicie lub częściowo z gumy, których rezystancja mierzona między określonymi punktami w przypadku nowych artykułów i wyrobów nie powinna przekraczać 3 x 108 Ω i których przewodność wynika z dodania sadzy i/lub innych odpowiednich substancji do masy materiału.

UWAGA – Mieszanek o wysokiej przewodności nie można wykonywać w ten sposób.

W niniejszej normie przedstawiono konfigurację elektrod dla podstawowych kształtów, ale zalecenia powinny być podane w wymaganiach dla wyrobu.

Niniejszej normy nie stosuje się do:
a) wyrobów, których odpowiednie powierzchnie składają się z mieszaniny pól izolacyjnych i przewodzących;
b) wyrobów z obszarem roboczej powierzchni wykonanej z materiału izolacyjnego z wyłączeniem obuwia, które normalnie nie ma wierzchów przewodzących ani antystatycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2878:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Guma i kauczuk termoplastyczny -- Wyroby antystatyczne i przewodzące -- Określanie rezystancji
Data publikacji 18-12-2015
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza ISO 2878:2011 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 2878:1994 - wersja polska
ICS 83.060