PN-ISO 25780:2013-05 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej--Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Rury z połączeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono właściwości systemu przewodów rurowych i jego elementów wykonanych z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP), przeznaczonych do ciśnieniowego lub bezciśnieniowego przesyłania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do systemów przewodów rurowych GRP-UP z połączeniami elastycznymi, przeznaczonych do instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania. W niniejszej normie określono właściwości rur wykonanych z GRP-UP, z kruszywami mineralnymi lub napełniaczami lub bez nich, a także parametry badania dla metod powołanych w niniejszej Normie Międzynarodowej.
UWAGA Rury, o których mowa w niniejszej Normie Międzynarodowej, ze względu na swoje przeznaczenie, mają wymaganą minimalną nominalną sztywność obwodową co najmniej SN 20000 (patrz 5.2.1).
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do rur i połączeń w zakresie wymiarów od DN100 do DN4000, które są przeznaczone do przesyłania pod ciśnieniem lub bezciśnieniowo, wody lub ścieków o temperaturze do 50 °C.
W normie uwzględniono wymagania dotyczące badania konstrukcji połączenia i określono wymagania dotyczące wykonania badania typu dla połączeń w zależności od deklarowanej klasy ciśnienia nominalnego rurociągu i wymaganej zdolności do odchylenia połączeń systemu.
Kształtki GRP stosowane między systemami rur, uwzględnione w niniejszej Normie Międzynarodowej, w zależności od zastosowania powinny być zgodne z ISO 10639 dla systemów przesyłania wody lub ISO 10467 dla systemów odwodnienia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W rurociągu mogą być stosowane razem rury o różnych klasach ciśnień nominalnych i różnych klasach sztywności.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 25780:2013-05 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej--Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Rury z połączeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania
Data publikacji 10-05-2013
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza ISO 25780:2011 [IDT]
ICS 23.040.20, 91.140.60, 91.140.80, 93.030