PN-ISO 16611:2018-06 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury i połączenia o przekroju niekołowym wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Wymiary, wymagania i badania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagane właściwości systemów przewodów rurowych i ich części składowych wykonanych z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP), przeznaczonych do bezciśnieniowego odwadniania lub odprowadzania ścieków z uwzględnieniem przepustów.
Zadaniem nabywcy lub opracowującego specyfikację jest odpowiedni wybór w tym zakresie,
z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do rur GRP-UP o przekroju niekołowym z połączeniami elastycznymi lub sztywnymi, przeznaczonych przede wszystkim do stosowania w instalacjach podziemnych, lecz również znajdujących zastosowanie w renowacji istniejących ciągów rur o przekroju niekołowym metodą bezwykopową.
UWAGA 1 Rury GRP-UP obejmują rury z wykładzinami z estru winylowego lub wykonane w całości z laminatu z estru winylowego.
UWAGA 2 Systemy przewodów rurowych zgodne z niniejszym dokumentem mogą być również stosowanie nad ziemią, pod warunkiem że wpływ otoczenia, np. promieniowania UV, i odpowiednie wsporniki zostały uwzględnione na etapie projektowania rur, kształtek i połączeń.
Niniejszy dokument dotyczy rur, kształtek i ich połączeń o średnicach nominalnych od DN 150 do DN 4 000, przeznaczonych do transportu wody lub ścieków o temperaturze do 50 °C.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 16611:2018-06 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury i połączenia o przekroju niekołowym wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Wymiary, wymagania i badania
Data publikacji 14-06-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza ISO 16611:2017 [IDT]
ICS 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030