PN-ISO 12006-2:2005 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Budownictwo -- Organizacja informacji związanej z robotami budowlanymi -- Część 2: Schemat klasyfikacji informacji

Zakres

Określono schemat i zestaw zalecanych tytułów tablic bez precyzowania ich zawartości. (Informacje te są przeznaczone do stosowania przez organizacje, które opracowują i publikują systemy klasyfikacji i tablice, w skali krajowej lub regionalnej.) Stosuje się do całego okresu istnienia obiektów budowlanych - łącznie z projektem, budową, utrzymaniem oraz rozbiórką - i dotyczy zarówno budynków jak i budowli inżynierskich. Określono kategorie w zakresie organizacji informacji oraz wskazano zależności pomiędzy nimi. Podano tablice zalecane do stosowania w celu klasyfikacji elementów składowych każdej kategorii wraz z przykładami zapisów, które mogą wystąpić w tych tablicach. Zawarto 20 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 12006-2:2005 - wersja polska
Tytuł Budownictwo -- Organizacja informacji związanej z robotami budowlanymi -- Część 2: Schemat klasyfikacji informacji
Data publikacji 30-06-2005
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 12006-2:2001 [IDT]
ICS 91.010.01