PN-ISO 11726:2009 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Paliwa stałe -- Wytyczne walidacji alternatywnych metod analizy

Zakres

Opisano procedury stosowane do walidacji alternatywnych metod analizy węgla i koksu w sposób bezpośredni, przez porównanie z odpowiednią metodą Normy Międzynarodowej, lub w sposób pośredni, przez porównanie z materiałami odniesienia, które poddano wyczerpującej analizie z zastosowaniem odpowiedniej metody Normy Międzynarodowej

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11726:2009 - wersja polska
Tytuł Paliwa stałe -- Wytyczne walidacji alternatywnych metod analizy
Data publikacji 18-08-2009
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 220, Naturalnych Paliw Stałych
Wprowadza ISO 11726:2004 [IDT]
ICS 75.160.10