PN-ISO 1070:2001 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Metoda spadek-powierzchnia

Zakres

Podano metodę przydatną w warunkach, gdy bezpośredni pomiar natężenia przepływu bardziej dokładnymi metodami nie jest możliwy, stosowaną z wystarczającą dokładnością w korytach mających stabilny obrys, prosty przebieg i gruby materiał. Metody tej nie zalecono do stosowania w bardzo dużych korytach, w korytach o bardzo małym spadku zwierciadła wody i dużym ładunku rumowiska ani w korytach mających znaczne krzywizny

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 1070:2001 - wersja polska
Tytuł Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Metoda spadek-powierzchnia
Data publikacji 05-12-2001
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 199, Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego
Wprowadza ISO 1070:1992 [IDT], ISO 1070:1992/Amd 1:1997 [IDT]
ICS 17.120.20