PN-ISO 10576-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Metody statystyczne -- Wytyczne oceny zgodności z określonymi wymaganiami -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

Podano wytyczne dotyczące projektowania wymagań, które mogą być sformułowane w postaci wartości granicznych dla właściwości wyrażanych liczbowo oraz sprawdzania zgodności z takimi wymaganiami, gdy wynik badania lub wynik pomiaru jest narażony na występowanie niepewności

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10576-1:2006 - wersja polska
Tytuł Metody statystyczne -- Wytyczne oceny zgodności z określonymi wymaganiami -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 13-12-2006
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 10576-1:2003 [IDT]
ICS 03.120.30