PN-ISO 10086-2:2007 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Węgiel -- Metody oceny flokulantów stosowanych w przeróbce węgla -- Część 2: Flokulanty jako środki wspomagające w instalacjach z obrotowymi filtrami próżniowymi

Zakres

Podano metodę porównawczej oceny działania flokulantów, używanych jako środki wspomagające w procesach filtracji próżniowej danej zawiesiny, realizowanej w filtrach obrotowych

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10086-2:2007 - wersja polska
Tytuł Węgiel -- Metody oceny flokulantów stosowanych w przeróbce węgla -- Część 2: Flokulanty jako środki wspomagające w instalacjach z obrotowymi filtrami próżniowymi
Data publikacji 12-04-2007
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 226, Mechanicznej Przeróbki Węgli
Wprowadza ISO 10086-2:2004 [IDT]
ICS 73.040