PN-ISO 10086-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Węgiel -- Metody oceny flokulantów stosowanych w przeróbce węgla -- Część 1: Parametry podstawowe

Zakres

Podano metodę porównawczej oceny działania flokulantów stosowanych do celów klarowania, zagęszczania i sedymentacji danej zawiesiny

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10086-1:2002 - wersja polska
Tytuł Węgiel -- Metody oceny flokulantów stosowanych w przeróbce węgla -- Część 1: Parametry podstawowe
Data publikacji 18-12-2002
Data wycofania 08-11-2023
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 226, Mechanicznej Przeróbki Węgli
Wprowadza ISO 10086-1:2000 [IDT]
ICS 73.040