PN-ISO 10076:1994 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Proszki metaliczne -- Oznaczanie rozkładu wielkości cząstek poprzez sedymentację grawitacyjną w cieczy i pomiar pochłaniania

Zakres

Omówiono metody, które są odpowiednie tylko tam, gdzie ma zastosowanie równanie Stokesa. Są one odpowiednie dla wszystkich proszków metalicznych obejmujących wielkości cząstek od 1 um do 100 um. Nie mają zastosowania dla proszków zawierających cząsteczki, których kształt jest odległy od równoosiowego, które są mieszankami, które zawierają środek poślizgowy lub lepiszcze i tych które nie są rozpuszczalne w cieczy

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10076:1994 - wersja polska
Tytuł Proszki metaliczne -- Oznaczanie rozkładu wielkości cząstek poprzez sedymentację grawitacyjną w cieczy i pomiar pochłaniania
Data publikacji 18-11-1994
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 33, Metalurgii Proszków
Wprowadza ISO 10076:1991 [IDT]
Zastępuje PN-H-04939:1975 - wersja polska
ICS 77.160