PN-ISO 10014:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie organizacją w celu uzyskiwania wyników jakościowych -- Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych dzięki zastosowaniu odgórnego, ustrukturyzowanego podejścia do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych. Podejście strukturalne wykorzystuje zasady zarządzania jakością oraz system zarządzania jakością opisany w normach systemów zarządzania z rodziny ISO 9000 do:
a) monitorowania i zarządzania trendami kluczowych wskaźników efektów działalności;
b) podejmowania działań doskonalących w oparciu o zaobserwowane wskaźniki.
Niniejszy dokument jest skierowany w szczególności do najwyższego kierownictwa organizacji.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do każdej organizacji, zarówno z sektora publicznego, prywatnego, jak i non-profit, niezależnie od jej modelu biznesowego, przychodów, liczby pracowników, różnorodności oferowanego wyrobu i usługi, kultury organizacji, złożoności procesów, miejsca lub liczby lokalizacji.
Niniejszy dokument uzupełnia normy ISO 9001:2015 i ISO 9004:2018 w zakresie poprawy efektów działalności i zawiera przykłady możliwych do osiągnięcia korzyści wynikających z zastosowania koncepcji zawartych w tych normach. W niniejszym dokumencie określono powiązane praktyczne metody i narzędzia zarządzania, które pomagają w osiąganiu korzyści.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 10014:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania jakością -- Zarządzanie organizacją w celu uzyskiwania wyników jakościowych -- Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych
Data publikacji 17-11-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza ISO 10014:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 10014:2008 - wersja polska
ICS 03.120.10