PN-IEC/TR2 60034-18-33:2004 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-33: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z zezwojów ukształtowanych -- Wieloczynnikowa ocena funkcjonalna -- Trwałość układów izolacyjnych, stosowanych w maszynach o mocy do 50 MVA i napięciu do 15 kV włącznie, poddanych działaniu połączonych naprężeń termicznych i elektrycznych

Zakres

Podano wytyczne dotyczące oceny wieloczynnikowego czasu życia układów elektroizolacyjnych, w przypadkach kiedy są znaczące obydwa czynniki starzenia: termiczny i elektryczny. Podano procedury dotyczące układów izolacyjnych stosowanych lub przewidzianych do zastosowania w maszynach elektrycznych wirujących prądu przemiennego o mocy do 50 MVA włącznie i napięciu do 15 kV włącznie, z zezwojami ukształtowanymi. Procedury badawcze mają charakter porównawczy polegający na tym, że charakterystykę funkcjonalną przewidywanego układu izolacyjnego porównuje się z charakterystyką funkcjonalną układu izolacyjnego odniesienia, sprawdzonego w praktyce eksploatacyjnej

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC/TR2 60034-18-33:2004 - wersja polska
Tytuł Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-33: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych -- Procedury badawcze uzwojeń z zezwojów ukształtowanych -- Wieloczynnikowa ocena funkcjonalna -- Trwałość układów izolacyjnych, stosowanych w maszynach o mocy do 50 MVA i napięciu do 15 kV włącznie, poddanych działaniu połączonych naprężeń termicznych i elektrycznych
Data publikacji 28-05-2004
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza IEC TS 60034-18-33:1995 [IDT], CLC/TR 60034-18-33:2004 [IDT]
ICS 29.080.30, 29.160.01