PN-IEC 60884-2-5:2021-03 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dla rozgałęźników wtyczkowych

Zakres

Zastępuje się:
Niniejsza część IEC 60884 dotyczy rozgałęźników wtyczkowych wyłącznie prądu przemiennego ze stykiem uziemienia ochronnego lub bez styku, na napięcie znamionowe wyższe niż 50 V, lecz nieprzekraczające
440 V, i o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A, przeznaczonych do użytku domowego lub podobnego wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń.
Niniejszy dokument dotyczy również rozgałęźników wtyczkowych podróżnych (patrz Załącznik AA). Dla rozgałęźników wtyczkowych podróżnych zakres normy jest ograniczony do napięcia znamionowego wyższego niż 50 V lecz nieprzekraczającego 250 V i do prądu znamionowego nieprzekraczającego 20 A.
Rozgałęźniki wtyczkowe podróżne umożliwiające jednoczesne przyłączenie dwóch lub więcej wtyczek nie są objęte tym dokumentem.
UWAGA 1 W następujących krajach stosowanie rozgałęźników wtyczkowych bez przesłon jest niedopuszczalne: BE, CN, DK, ES, FR, IT, NO, MY, PT, SE, SG, UK, ZA.
UWAGA 2 W następujących krajach rozgałęźniki wtyczkowe mające klasę IP poniżej IPX4 powinny być wyposażone w przesłony: FI.
UWAGA 3 W następujących krajach stosowanie rozgałęźników wtyczkowych z bezpiecznikiem jest niedopuszczalne: ZA.
UWAGA 4 W następujących krajach podłączenie zewnętrznego przewodu giętkiego do rozbieralnego rozgałęźnika wtyczkowego jest niedopuszczalne: ZA.
UWAGA 5 W następujących krajach rozgałęźniki wtyczkowe podróżne nie powinny być stosowane do ładowania pojazdów elektrycznych: CH, SE.
Niniejszy dokument zawiera wymagania dla rozgałęźników wtyczkowych z dodatkowymi funkcjami, jednak sama dodatkowa funkcja nie jest objęta tą normą.
UWAGA 6 Przykładami dodatkowych funkcji są elektroniczne zasilacze, ściemniacze, wyłączniki zegarowe, urządzenia zabezpieczające, łączniki na podczerwień.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do rozgałęźników wtyczkowych zawierających wtyki lub nasadki zgodne z IEC 60320 (wszystkie części).
Rozgałęźniki wtyczkowe zgodne z tym dokumentem są przeznaczone do stosowania w temperaturze otoczenia nieprzekraczającej normalnie +40 °C, lecz których średnia w okresie 24 h nie przekracza +35 °C, z dolną graniczną temperaturą otoczenia –5 °C.
UWAGA 7 Badania dla temperatur poniżej normalnego zakresu są w tracie przygotowywania.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-IEC 60884-2-5:2021-03 - wersja polska
Tytuł Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dla rozgałęźników wtyczkowych
Data publikacji 12-03-2021
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza IEC 60884-2-5:2017 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 60884-2-5:2002 - wersja polska
ICS 29.120.30