PN-I-02000:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Technika informatyczna -- Zabezpieczenia w systemach informatycznych -- Terminologia

Zakres

Ustalono terminologię dotyczącą zabezpieczenia systemów informatycznych i ochrony danych, która ma zastosowanie w umowach i w kontraktach, w dokumentacji projektowej i eksploatacyjnej systemów, w dokumentacji zabezpieczenia systemów oraz w planach działań w sytuacjach awaryjnych. Zamieszczono 749 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-I-02000:2002/Ap1:2010P

Informacje dodatkowe

Numer PN-I-02000:2002 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Zabezpieczenia w systemach informatycznych -- Terminologia
Data publikacji 11-03-2002
Data wycofania 06-09-2018
Liczba stron 120
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Zastępuje PN-I-02000:1998 - wersja polska
ICS 01.040.35, 35.040
Elementy dodatkowe PN-I-02000:2002/Ap1:2010P