PN-H-74229:1968 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Rury wiertnicze -- Rury okładzinowe normalnośrednicowe kielichowe gwintowe i bez gwintu

Zakres

Przedmiotem normy są rury stalowe bez szwu używane do wierceń obrotowych jako okładzinowe i złączki do nich.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-H-74229:1968 - wersja polska
Tytuł Rury wiertnicze -- Rury okładzinowe normalnośrednicowe kielichowe gwintowe i bez gwintu
Data publikacji 08-06-1968
Data wycofania 01-01-1976
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Zastępuje PN-H-74229:1960 - wersja polska, PN-H-74230:1960 - wersja polska
ICS 77.140.75