PN-H-12004:1984 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-12004:1992 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Pobieranie i przygotowanie próbek surowców mlew i mas

Zakres

Przedmiotem normy jest sposób pobierania próbek oraz przygotowania średniej próbki do badań laboratoryjnych surowców, mlew i mas ogniotrwałych.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-12004:1984 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Pobieranie i przygotowanie próbek surowców mlew i mas
Data publikacji 04-12-1984
Data wycofania 27-08-1992
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-12004:1971 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-H-12004:1992 - wersja polska