PN-H-12004:1971 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-12004:1984 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Materiały ogniotrwałe -- Pobieranie i przygotowanie próbek surowców, wlew i mas

Zakres

Przedmiotem normy jest sposób pobierania próbek oraz przygotowanie średniej próbki do badań laboratoryjnych z surowców, mlew i mas ogniotrwałych.

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-H-12004:1971 - wersja polska
Tytuł Materiały ogniotrwałe -- Pobieranie i przygotowanie próbek surowców, wlew i mas
Data publikacji 23-06-1971
Data wycofania 24-01-1985
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 28, Materiałów Ogniotrwałych
Zastępuje PN-H-12004:1964 - wersja polska
ICS 81.080
Zastąpiona przez PN-H-12004:1984 - wersja polska